VIET THAI GROUP

Lọc nước phèn Bình Thuận xử lý nước thị xã La Gi

Xử lý nước tại Bắc Bình Bình Thuận

Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ xử lý nước Việt Thái lọc nước cho nhà Yến tại huyện Bắc Bình, 

Bán máy lọc nước uống tinh khiết cho nhà anh trình tại huyện Đức Linh, 

Xử lý nước nhiễm vôi cho nhà enter tại huyện Hàm Tân, 

Lắp đặt bình lọc nước inox chuyên xử lý nước phèn cho nhà cô Thắm tại huyện Hàm Thuận Bắc, 

Cung cấp vật liệu xử lý nước cho công ty nuôi trồng tại huyện Hàm Thuận Nam, 

Lắp đặt máy r o công nghiệp cho công ty chăn nuôi tại huyện Phú Quý, 

Thiết kế thi công lắp đặt bộ lọc nước bằng bình composite tại huyện Tánh Linh, 

Cung cấp linh kiện vật liệu xử lý nước cho các hộ dân tại huyện Tuy Phong