Chính sách bảo hành
>>Thời gian bảo hành ghi trên từng sản phẩm

>>Trong thời gian bảo hành, nếu phát sinh lỗi sẽ được đổi mới linh kiện

>>Cam kết đến bảo hành từ 2h đến 24h kể từ khi tiếp nhận thông tin từ khách hàng

TRA CỨU LỊCH SỬ MÁY  

© Copyright 2020 Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Nhà Xinh 247 .